För att hålla en jämn och hög transportkvalitet med effektiva rutiner och en trimmad organisation skärper vi ständigt kraven på oss själva. Trots detta går det snett ibland. Här informerar vi om vilka förutsättningar som gäller för att vi ska kunna ta ansvar för ditt gods och lova en snabb och korrekt handläggning.

Vårt ansvar följer bestämda regler
I våra transportörers verksamheter tillämpas Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser, NSAB 2000. Detta är en garanti för att våra kunder alltid behandlas på ett korrekt och säkert sätt.

Ditt ansvar som kund

Det är viktigt att du som kund noggrant kontrollerar godset innan du skriver på frakthandlingen.

Kontrollera extra noga att:

  • Det inte finns några transportskador på godset
  • Samtliga kolli finns med
  • Det är rätt gods du fått så det inte finns något som ska till någon annan

 

Är godset skadat när du får det?

Ta emot godset, men kvittera aldrig fraktsedeln utan att först göra en anmärkning på kvittensdelen. Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den är nödvändig för att skadan ska kunna regleras.

Det som uppnås med anmärkningen är att du styrker att skadan inträffat när vi haft hand om godset. Transportbolaget får samtidigt möjlighet att spåra orsaken och vidta åtgärder så att den inte upprepas.

Du ska också försöka begränsa skadan när detta är möjligt.

Om skadan kunnat upptäckas först vid uppackning (dold av emballage) måste du anmäla skadan till oss senast inom fem (5) arbetsdagar efter mottagandet för att den ska kunna tas upp till behandling.

Många gånger vill vi eller transportbolaget besiktiga skadan.

Därför får du inte returnera, sälja eller reparera det skadade godset utan att först ha kontaktat oss. Ta därför snarast kontakt med oss på telefon 0476-18 55 60 eller via mail info@juneprodukter.se

När du gjort det får du ett reklamationsnummer och fyller i en Returblankett. Om det är något som är oklart så ta gärna kontakt med oss så hjälper vi till.

Saknas en del av sändningen?

Gör anmärkning på fraktsedeln innan du kvitterar godset och kontakta oss på 0476-18 55 60 eller info@juneprodukter.se

Vi ber då fraktbolaget göra en eftersökning på terminaler och hos transportörerna. Transportbolaget har sedan enligt reglerna 30 dagar (utrikes 60 dagar) på sig att hitta det.